Ajankohtaista

14.1.2020

Hyvä Yhteistyökumppani,

Pin Arctic Oy on myynyt Karelian Wood Companyn osakkeet Segezha Groupille. Pin Arctic Oy jatkaa toistaiseksi sahatavaran sekä polttohakkeen toimituksia. Otamme yhteyttä olemassa olevien sahatavarasopimusten osalta.

Lisätietoja hallituksen jäseniltä: Matti Kontro, Jukka Norppa ja Antti Väyrynen

 

11.01.2019

FSC ja PEFC auditointi suoritettu hyväksytysti. Pin Arctic Oy:n vuotuinen auditointi suoritettiin 11.1.2019. Auditoinnissa tarkistettiin molemmat sertifikaattimme, sekä PEFC että FSC.

 

07.01.2019

Marko Ullgren nimitetty Pin Arctic Oy:n kotimaan myyntijohtajaksi (sahatavara)

 

KARELIAN WOOD COMPANY: Jari Marjomaa nimitetty toimitusjohtajaksi Kostamuksen sahalle

17.12.2018 Jari Marjomaa aloitti Karelian Wood Company sahalaitoksen toimitusjohtajana.

 

KOSTAMUKSEN SAHAN LOGISTIIKKAOSASTO

29.8.2018

Kostamuksen sahan (Karelian Wood Company) logistiikkaosasto on säännöllisessä yhteydessä asiakkaisiin, terminaaleihin ja vientisatamiin.

 

KARELIAN WOOD COMPANY: Jari Marjomaa nimitetty metsäosaston johtajaksi

06.07.2018 Jari Marjomaa aloitti metsäosaston johtajana. Jarilla on takana jo pitkä työura Venäjällä:

* vuosina 2005-2013 aluejohtajana yhtiössä UPM-Kymmene Forest Russia, vastuualueena Karjalan ja Argangelin alueiden puunosto, sekä Tihvinin hakkuuyhtiön varajohtaja.

* vuosina 2013-2016: metsäpäällikkönä yhtiössä Lesnaia Innovatsionnaia Kompania (Pestovon saha), kokonaisvastuu tukkien hankinnasta sahalle

* vuosina 2016-2018: hakkuupäällikkönä yhtiössä Zapkarelles, Suojärvi, vuosittainen puumäärä 700 000 m3, hakkuiden organisointi ja puiden toimitus sahalle

Harrastuksena Jarilla on keskipitkien matkojen juoksu.

 

VUOTUINEN AUDITOINTI SUORITETTU

19.2.2018

 , sisältäen toimitusketjut kannolta, asiakirjojen oikeellisuuden sekä päivitykset uusimpaan FSC-standardiin. Tänä vuonna painopistealueena FSC-auditoinnissa oli puun alkuperäketjun hallinta. Ulkomailla tunnetumpi FSC-sertifikaatti edellyttää erittän kattavaa ja yksityiskohtaista seurantaa ja raportointia kaikissa vaiheissa. Pin Arctic Oy:n tytäryhtiöllä, Karelian Wood Companyn sahalla Kostamuksessa on myös oma FSC-sertifikaatti, ja tätä nykyä kaikki sahatavaramme tulee suoraan sahaltamme. Raaka-aine hakataan FSC-sertifikaatin kriteerein valvotuista metsistä omilta vuokra-alueiltamme. Näin voimme varmistua sahatavaran korkeasta laadusta ja ympäristön suojelusta koko tuotanto- ja toimitusketjun osalta.

 

HENKILÖSTÖUUTISIA

1.12.2017

Pin Arctic Oy on palkannut yritykseen uuden myyntijohtajan. Juurilleen Savoon palannut Jouni Savolainen aloitti tehtävässään 27.11.2017 vastuualueenaan kotimaan myynti ja vientikaupat. Näin pyrimme edelleen vahvistamaan asemaamme ja tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita asiakkaillemme ympäri maailman.

 

METSÄRETKI LAAVULLE

29.9.2107

Pin Arctic Oy:n henkilöstö ja osa Karelian Wood Companyn metsäosaston työntekijöistä tapasivat syksyisissä merkeissä Matti Kontron laavulla lokakuun alussa. Kansainväliset kollegat kävivät katsomassa parhaillaan käynnissä olevia hakkuita Nurmeksessa ja viettivät iltapäivän kauniissa metsämaisemissa laavulla kuulumisia vaihtaen ja keskustellen meneillään olevista projekteista.

UUSI METSÄAUTOTIE LUUSALMELLE

29.9.2017

Karelian Wood Companyllä on hakkuualeita noin 100 kilometrin säteellä sahalta. Uusimmalle leimikolle, jossa nyt hakataan parhaillaan, on juuri valmistunut uusi metsäautotie.

 

KARELIAN WOOD COMPANY INVESTOI KESTÄVÄÄN METSÄNHOITOON

22.8.2017

Karelian Wood Company (KWC) panostaa yhä enemmän kestävän metsänhoidon toimiin vuorametsäalueillaan Kostamuksen läänissä Venäjällä. Yritys kartoittaa alueita harventaakseen nuoria taimikoita.

Työ suoritetaan käsin raivaussahoilla ja näin paikalliset asukkaat saavat työmahdollisuuksia. KWC käyttää samoja harvennusmalleja ja -käytäntöjä, joita on käytetty Skandinaviassa jo vuosikymmeniä. Yritys tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten metsäviranomaisten, ympäristöjärjestöjen ja muiden asianosasten kanssa, jotta nuorten metsien hoidosta tulee yleisesti tunnettua ja arvostettua kestävän metsätaloutta Venäjän Karjalassa.

Vuotuinen auditointi suoritettu

28.03.2017
Pin Arctic Oy:llä on käytössään sekä PEFC- että FSC-alkuperänseurantajärjestelmät. Yrityksen vuotuinen audiointi pidettiin Kuopiossa helmikuussa 2017, ja iloksemme voimme todeta, että molemmat sertifikaatit on päivitetty ja vahvistettu.

Tältä näyttää Venäjän metsätalous

24.08.2016
YLE Itä-Suomen alueuutisissa 29.7.2016 esiteltiin Pin Arctic Oy:n omistamaa sahaa, Karelian Wood Companya, Kostamuksessa, Venäjän Karjalassa sekä yrityksen hakkuualueita.

Kostamuksen 150-vuotiaan metsän avohakkuista Venäjän metsälaki osin ympäristön kannalta Suomea vahvempi

23.08.2016
WWF:n metsäasiantuntija Annukka Valkeapää pohtii FSC-sertifikaatin soveltuvuutta luonnonvaraisten metsien hakkuisiin Maaseudun Tulevaisuuden artikkelissa 23.8.2016. 

Kostamuksessa odotetaan Suomen sellujättien valmistumista

22.08.2016
Pin Arctic Oy:n omistamalla sahalla Kostamuksessa sahataan vuodessa 220 000 kuutiota tukkia, ja tavoitteena on nostaa määrä 300 000 kuutioon. Sahatavarasta noin puolet tuodaan kotimaahan ja puolet menee vientiin. Sivutuotteet tulevat pääasiassa Suomeen, ja Pin Arctic Oy pyrkii hyödyntämään sivuvirrat mahdollisimman tehokkaasti.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

 

 

 

 

 

 
1 Start 2 Complete